Bevara koloniområdet

Stockholms stad kan i princip med ett politiskt beslut förhållandevis snabbt stänga Hammarbyhöjdens fritidsträdgårdar och upplåta marken till något annat. Det finns helt klart ett tryck från olika håll att använda denna centrala mark till annat.


Vad kan du som medlem i föreningen göra för att bevara koloniområdet?
- Det bästa du kan göra är antagligen att hålla din lott, din grusgång och de allmänna ytorna så fina och inbjudande som möjligt.

- Locka allmänheten att promenera genom koloniområdet, och att allmänheten får en härlig upplevelse och känner sig välkommen. 

- Särskilt viktiga områden är lotterna närmast mittengången, samt lotter närmast röda staketet runt området. Förslag och projekt för att öka allmänhetens nytta av koloniområdet

- "Öppet hus dag" då allmänheten kan besöka och ställa frågor till föreningens odlare. (111010JonJlott22)
- Ta fram fin informationsfolder om området, som allmänheten kan hämta i väderskyddad "holk" vid redskapshuset. (111010JonJlott22)
- inbjudande skylt typ "välkommen att promenera i koloniområdet" (111010JonJlott22)
- uppmuntra allmänheten att besöka och ställa frågor om odlingen. (111010JonJlott22)
- Öppna ingångar även på långsidorna till koloniområdet. Kan byggas som träbro med räcke  över diket. (111010JonJlott22)
- möjlighet till små standard skyltar för de som har växter nära mittgången, med växtnamn mm. (111010JonJlott22)
- möjlighet till ca A4 skylt för de lottinnehavare som vill beskriva sin lott, vad som odlas mm. (111010JonJlott22)
- definiera vilka närliggande bostadsområden som kan tänkas ha mest glädje av att kunna promenera i koloniområdet. (111010JonJlott22)
- skriva in i föreningens stadgar att området ska vara en tillgång för allmänheten, öppet och inbjudande. (111010JonJlott22)
- Upplåta en särskild yta för fri odling och fri skörd, utan krav på medlemskap i föreningen. Skyltar, pinnar och pennor framställt i väderskyddad låda, så det är lätt att markera vad som odlats. Om ingen odlar kan föreningen ändå odla ett basutbud, så det alltid finns något att skörda. (111010JonJlott22)
Comments