Ekologisk odling

Handelsgödsel/ NPK får inte användas i någon form inom koloniverksamheten.

Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
Comments