Föreläsningar utbildning

Nätverket SoS, som HHFT är medlem i, ordnar föreläsningar i februari, mars och april 2015. Läs mer på SoS hemsida.

SoS står för Söder om Söder och är ett nätverk bestående av 14 odlingslottsföreningar med cirka 1100 medlemmar i södra Stockholm. Nätverket bildades hösten 2011, och dess
syfte är att stötta varandra med gemensamma studier, föreläsningar, miljötänkande, studieresor samt utbyte av förenings- och styrelsekunskap.