Skadegörelse/stölder

Rutiner
Rapportera skadegörelse till styrelsen på e-postadress kolonilott@gmail.com, vid behov polisanmäl.

____________________________________________
Skadelogg
Skriv Datum, lottnummer, typ av skadegörelse, om det är polisanmält, övriga iakttagelser. Nyaste inlägg skrivs överst.

110914 lott 22 låset uppbrutet redskapslådan, endast vattennyckel var stulen.
10xxxx klotter på redskapsboden
100701
Troligen natten till 1 juli har några lotter haft objudna gäster. Grindar och redskapslådor har öppnats/brutits upp och saker har spritts omkring. Vad vi kunnat se gäller det lotter 14, 15, 20, 32, 35 och 36. För dem vi inte fått tag på har vi plockat in grejer och stängt så gott det gick. På lott 36 hade också hela staketet vräkts omkull.
Hoppas att inte fler har drabbats!Comments